+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi

Doğal Afet Sigortalar Kurumu(DASK) tarafından ihalesi yapılmış olan ve Teknik Koordinatörlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi” projesi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamındaki ~40.000 km2 alanda kentlerin yerleşim ce gelişme alanlarını kapsayacak şekilde; kıyı bölgelerinde, sosyal, kültürel, sanayi ve turizm alanlarında, il, ilçe ve büyük beldelerde, yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi, yol ve bina sayısal verilerinin üretimi verilerinin bilgi sistemleri ile uyumlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Kapsam, maliyet, zaman ve kullanılan teknoloji bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliğinin yanında, dünyada da sayılı projelerden bir tanesidir. Coğrafi veri üretimi gerçekleştiren tüm birimlerin temel görüntü altlığı oluşturularak, 1/1000 ölçeğinde gerçek(true) ortofotoların üretimi yüksek başarımlı hesaplama ortamında gerçekleştirilerek, kentsel alanlarda güncel bina envanteri tespit edilmektedir.
Yüksek çözünürlüklü ortofoto üretim aşamalarında öncelikli olarak planlanan uçuşlar dahilinde havadan fotoğraf çekimi ile başlamaktadır. Sonrasında ilgili imaj dosyalarının veri depolama alanlarına aktarılması, depolanan imajlar üzerinde ölçü ve dengeleme yapılması, yüksek başarımlı hesaplama sunucuları kullanılarak ortofoto üretiminin gerçekleştirilmektedir. Projenin tamamlanmasının ardından elde edilen veriler, tüm kamu kurumları ve belediyelere ücretsiz olarak servis edilecektir.

Proje tamamlandığında, planlama-projelendirme, kentsel dönüşüm, şehirleşme, belediye hizmetleri, kaçak yapı takibi, karar destek, afet planlaması, acil durumlar gibi çalışmalara etkinlik ve hız kazandıracaktır. Plan ve proje çalışmaları için yeterli kaynak bulamayan belediyelerimizin maliyetlerini azaltmasının yanında; çevre projeleri, uygulama projeleri ve planlama çalışmalarındaki süreçleri de kısaltacaktır. Bunların yanında Doğal afetler sonrasında kısa sürede hasar tespiti yapılabilecek, anında müdahale edilmesi için gerekli organizasyonun düzenlenmesi amacı ile koordinasyon çalışmaları yürütülebilecektir.