+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Enabling Grids for e-Science-II

http://egee2.web.cern.ch/egee2/

EGEE-II projesi, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ölçeğinde ve dünya çapında kesintisiz bir grid altyapı hizmeti sunmak ve üretim kalitesi sağlamak için EGEE projesi üzerine kurulacaktır.

EGEE altyapısı farklı alanların birçok uygulamasını aynı anda destekleyerek, akademik ve endüstriyel araştırmacıların günlük çalışmalarında fayda sağlar. EGEE-II, yüksek enerji fiziği, biyomedikal, yer bilimleri, astrofizik, hesaplamalı kimya, füzyon ve diğer alanlardaki öğrenci ve araştırmacılara Grid ve faydaları ile ilgili bilginin, destek ekipleri, eğitim programları ve ilgili endüstriyel ortaklar arasındaki güçlendirilmiş bağlar ile yayılmasını sağlayacaktır.

EGEE-II ulusal, bölgesel ve tematik Grid çalışmalarının birbirine bağlanması amacıyla, yönetilmesi, genişletilmesi ve pekiştirilmesi ile birlikte dünya ölçeğinde Grid altyapısının oluşturulması yoluyla Gridlerin birbiriyle çalışabilmesini sağlayacaktır. Avrupa araştırma ağı GEANT2 üzerine kurulmuş olan EGEE-II, araştırmacılara coğrafi konumdan bağımsız ve kesintisiz olarak daha büyük ortak depolama havuzu, hesaplama ve ağ imkanlarına kesintisiz erişim imkanı sağlayacaktır.

Sonuç olarak ortaya çıkacak olan yüksek kapasiteli altyapı, yerel kümelerin ve tekil merkezlerin yetkinliklerini fazlasıyla aşarak, işbirliğine dayalı hesaplama-yoğun bilim (e-Bilim) için benzersiz bir araç haline gelecektir. Fonksiyonellik, güvenlik ve kullanım kolaylığını arttırmak için diğer projelerin ve kaynakların kullanıcıya özel hizmetleri, EGEE-II’nin halihazırda var olan açık kaynak ortakatmanlarına entegre edilecektir.

EGEE-II konsorsiyumu, 32 farklı ülkeden, 13 federasyon altında gruplanmış toplam 91 ortaktan oluşmakta ve Avrupa’daki hemen hemen tüm faaliyetleri ve yeni ortaya çıkan Ulusal Grid Oluşumlarını temsil etmektedir. Proje, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’daki belli başlı ulusal projeler ile işbirliği yapmakta olup bir dizi ilgili proje, altyapının Akdeniz bölgesi, Baltık Ülkeleri, Latin Amerika ve Çin’e genişlemesini sağlayacaktır. EGEE ve EGEE-II’nin uzantısı veya bu projelerle ilişkili olan diğer projeler dikkate alındığında, projenin dünya genelinde bir kuluçkalık rolü oynadığı açıkça görülecektir.

Avrupa’nın bölgesel Grid altyapısı bağlamında amiral gemisi olan EGEE-II, ilgili Grid projelerinin koordinasyonu, Avrupa ülkeleri arasındaki sayısal bölünmenin azaltılması ve Grid standartlarının oluşturulmasında oynadığı rol yoluyla bir yapılanma etkisi meydana getirecektir. EGEE-II, EGEE ve EGEE-II süresince geliştirilen kaynakların ve bilgilerin Avrupa’daki araştırmacılar ile birlikte önümüzdeki zaman içersinde diğer araştırmacıların da kullanımına hazır olmasını temin etmek amacıyla, Grid altyapısının uzun dönemde sürdürülebilirliği için zemin hazırlayacaktır.

Projenin Amaçları:

  • Avrupa Araştırma Alanı ölçeğinde üretim kalitesinde bir Grid altyapı hizmetinin yönetilmesi ve işletilmesi;
  • Yüksek enerji fiziği, biyomedikal, yer bilimleri, astrofizik, hesaplamalı kimya, füzyon alanları da dahil olmak üzere çeşitli bilimsel toplulukların EGEE-II üzerinde konuşlandırılmış uygulamaları olmasının sağlanması;
  • Çeşitli geniş ölçekli toplulukların EGEE-II’yi günlük çalışmalarının bir parçası olarak kullanması. Küçük grupların, EGEE’nin altyapısını ve hizmetlerini kendi ihtiyaçları için etkin ve araştırmalarındaki uzman ve işgücü ihtiyaçları açısından ulaşılabilir bulması;
  • Grid araştırma altyapısı alanında Avrupa Birliği’nin amiral gemisi olan EGEE-II’nin pozisyonunun güçlendirilmesi ve ilgili Grid projelerinin koordinasyon birimi olarak faaliyet göstermesi;
  • Dünyanın diğer bölgelerindeki e-altyapı projeleri ile uyumlu çalışacak bir yapıya sahip olması;
  • Pek çok farklı bilimsel alandaki araştırmacı ve öğrencinin, yaygınlaştırma ve eğitim programları aracılığıyla Grid ve faydaları hakkındaki bilgilerinin artırılması;
  • Tüm ilgili endüstriyel ortakların tamamıyla var olan bağların güçlendirilmesi;
  • EGEE-II’nin sonunda, GÉANT2’ye benzer bir şekilde, kalıcı bir Grid altyapısı haline gelmesi için bütün araştırma ve geliştirme; hazırlık niteliğindeki teknik ve yönetimsel işlerin tamamlanmış olması, projenin amaçlarıdır.