+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Enabling Grids for e-Science-III

http://eu-egee.org/

Günümüzde geniş ölçekli veri-yoğun bilimsel araştırmanın yapıldığı birçok alanda küresel olarak dağıtık Grid hesaplama önemli bir rol oynamaktadır. Bu konseptin yapılabilirliği Enabling Grids for E-sciencE project (EGEE and EGEE-II, 2004-2008) ve ilgili projelerle görülmüştür.

EGEE-II, bu Gridin operasyonlarını ve ortakatmanlarını, astrofizik, hesaplamalı kimya, yer ve canlı bilimleri,  füzyon ve parçacık fizigi gibi değişik bilim topluluklarının kullanımı için birleştirmektedir.  Yüksek kalite güvencesi, eğitim ve destek programları bu üretim Grid altyapısının başarısına katkı sağlamaktadır.

Avrupa ağı GÉANT2 üzerine kurulmuş olan EGEE, bütün bölgelerdeki araştırmacıların ortak problemlere karşı işbirliği yapmalarını sağlayarak, Avrupa bilimi için eşşiz ve güçlü bir kaynak haline gelmiştir. Uluslararası işbirliklerinde gelinen nokta Avrupa bilimine fayda sağlamıştır.

Projenin Amaçları:

Teklif edilen EGEE-III projesinin, Avrupa araştırma altyapıları için temel olan iki adet amacı vardır:

  • Altyapının sürekli işletimi; daha fazla kullanıcı topluluğuna destek sağlanması; daha fazla hesaplama ve veri kaynağının eklenmesi yoluyla, Avrupa’nın en büyük üretim Grid’inin genişletilmesi, optimize edilmesi ve basitleştirilmesi;
  • Var olan Grid’in proje bazlı bir model olmaktan çıkarılıp, Ulusal Grid Oluşumları’na dayanan sürdürülebilir bir federatif altyapı haline gelmesi,  bu projenin en temel iki amacıdır.

Karşılıklı çalışabilen açık kaynak kodlu ortakatmanın güçlendirilmesi yoluyla, EGEE-III Grid standartlarına etkin bir şekilde katkı sağlayacak ve iş dünyasıyla yakın çalışma sayesinde sürdürebilirliğinin anahtarı olan Grid’in ticari olarak kavranmasını sağlayacaktır.

Ortakların ulusal veya bölgesel bazda federasyon haline gelmesiyle EGE-III’ün Avrupa Araştırma Alanı üzerinde yapısallaştırıcı etkisi olacaktır. Özellikle EGEE-III, Avrupa Grid’inin farklı olgunluk seviyesinde uyumsuz altyapılara bölünmemesini sağlayacaktır. EGEE-III dünya standartlarında, tutarlı ve güvenilir bir Avrupa Grid’i sağlayarak, Avrupa’nın bilimsel mükemmelliğin sınırlarında yer almasını temin edecektir.