+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Sustainability of eInfrastructures Across the Medditeranenan

EUMedGrid-Support projesi ilk aşamada gerçekleştirilen grid tabanlı bölgesel altyapının kurulması, uygulama geliştirilmesi ve eğitim yaygınlaştırma çalışmalarıyla elde edilen gelişmenin ileri taşınmasını amaçlamaktadır. Proje sürecinde Akdeniz grid altyapısı çalışılabilirlik ve sürüdürülebilir özellikleri gözetilerek genişletilecek ve servis kalitesi artırılacaktır. Avrupa, Akdeniz ve Orta-doğu bölgelerinin bilimsel araştırma ve e-Altyapı politikalarında işbirliği ve farkındalığı artırmak için açık bir diyalog ortamı sağlanmaktadır.

EUMedGrid-Support araştırmacılar, öğrenciler ve sistem yöneticilerinin yetkinlik ve bilgi birikimini yönlendirmek ve artırmak için eğitim çalışmalarına öncelik vermektedir. Geniş bir çerçevede e-altyapı fonlayıcıları ve politika yapıcıları bir araya getiren yüksek düzeyli etkinliklerle konuya olan ilginin artırılmasını ve yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM proje kapsamında bölge ülkelerine ulusal sertifika otoritelerini kurma, işletme ve EUGridPMA tarafından akredite edilmeleri konularında destek vermektedir.