+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Empowering eScience Across the Mediterranean

Avrupa Araştırma Alanı’nın Akdeniz Bölgesi’nde gelişmesini ve desteklenmesini sağlayacak olan EUMEDGRID projesi, özelleşmiş destek faaliyetleri sağlayarak bölgedeki ülkelerin Avrupa ve dünyadaki Grid oluşumlarına katılımlarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

EUMEDGRID yaklaşımı özünde, e-bilim alanında insan ağının oluşturulmasını; bu topluluğun genişletilmesini ve eğitilmesini; bölgesel uygulama konseptinin yapılabilirliğinin desteklenmesi için bir pilot Grid altyapısının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, daha az kaynağa sahip ülkeler ile AB arasındaki sayısal bölünmenin azaltılması için bir köprü vazifesi görmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma bölgedeki çeşitli araştırrma topluluklarına şeffaf ve mekandan bağımsız olarak her zaman ulaşabilecekleri ortak hesaplama kaynaklarının sağlanması için bir zemin oluşturacaktır. Buna ilaveten, daha geniş Avrupa altyapısına bağlanılması, bölgedeki araştırma ve eğitim topluluğuna, halihazırdaki gridsiz ortamda bulunandan çok daha geniş bir depolama ve hesaplama kaynakları havuzuna erişim imkanı sağlayacaktır.

Projenin Amaçları:

  • Birinci grup amaçlar, Akdeniz’deki Grid, e-bilim ve e-altyapı alanlarında insan ağının oluşturulması genel amacı ile birlikte bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik üst yapısal faaliyetlere odaklanmıştır.
  • İkinci grup amaçlar teknik konularda yoğunlaşmıştır; yerel ihtiyaçlarının derinlemesine araştırılmasından elde edilen sonuçlara göre Akdaniz boyunca bir pilot Grid altyapısı uygulaması yapılmasına ve bu altyapı üzerinde bir dizi test uygulamalarının gerçekleştirilmesini destekler.