+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Ulusal İşbirlikleri

Bilimsel Araştırma Projeleri

TRUBA, bireysel araştırmacıların yanısıra farklı kurum ve kuruluşların da ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. TÜBİTAK ARDEB’e gelen araştırma projesi başvurularında yer alan hesaplama ve donanım istekleri 2007 senesinden bu yana TRUBA araştırmacıları tarafından incelenmektedir. TRUBA kaynaklarında çalışabilecek bilimsel olarak kabul gören projelere kaynak desteği sağlanmaktadır. 2010 yılında ULAKBİM Yönetim Kurulu’nun belirlediği çerçeve ilkeler kapsamında; ARDEB ile kurulan işbirliği TÜBİTAK’a bağlı diğer TÜBİTAK Destek Birimleri ile de gerçekleştirilebilmektedir. TRUBA, 2016 yılından itibaren üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri’nde yer alan kaynak ihtiyaçları için araştırmacılar tarafından da tercih edilmektedir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

2005 senesinden itibaren, TRUBA’nın Avrupa dağıtık hesaplama sistemlerine dahil olunmasında da önemli rol oynayan Yüksek Enerji Fiziği araştırmacılarının, veri analizleri ve hesaplama ihtiyaçlarının karşılanması, Tier-2 merkezlerin işletimi ve CERN’de yürütülen çalışmalarda katılımcı olabilmeleri, ULAKBİM ve TAEK arasındaki işbirliği ile sağlanmaktadır.

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

AFAD tarafından, ülkemizde çeşitli kurum/kuruluş, üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından kurulan tüm sismik istasyonlarından gelen verilerin bir merkezde toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve kullanıcılar ile paylaşılması amacıyla AFAD – Türkiye Deprem Veri Merkezi kurulmuştur.

Bu merkezin kurulmasında TÜBİTAK ULAKBİM ile teknik işbirliğine yapılmıştır. AFAD–TDVM’ye gelen tüm veriler, TRUBA hesaplama kaynakları kullanılarak bu alandaki uluslararası standartlara çevrilmiştir. Tüm veriler eşlenik olarak hem AFAD hem de  TRUBA depolama kaynaklarında saklanmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) tarafından ihalesi yapılmış olan ve Teknik Koordinatörlüğü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi” projesinin ihtiyaç duyduğu hesaplama ve depolama kaynakları TRUBA tarafından sağlanmıştır.

Türkiye’nin Gerçek Ortofoto Üretimi sırasında ihtiyaç duyulan paralel hesaplamalar ve veri saklama alanları ile birlikte teknik destek hizmeti TRUBA Operasyon Merkezi tarafından  gerçekleştirilmiştir.

Diğer

ULAKBİM olarak, TRUBA Güçlendirme Projesi ve öncesinden elde edilen bilgi birikimi kamu ve özel sektör ile de paylaşılmaktadır. Gerek hesaplama ve depolama kaynağı olarak donanım sağlanmakta gerekse kazanılan tecrübe kamu ve özel sektördeki insan gücü ile paylaşılmaktadır. Burada işbirliği yapılan önemli kuruluşların başında TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK KARE ve  TÜBİTAK TUG gelmektedir.

Uluslararası İşbirlikleri

e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group)

http://www.e-irg.eu

e-IRG, Avrupa çapında elektronik kaynakların kolay ve maliyet-etkin biçimde paylaşılmasını sağlayacak politik, teknolojik ve yönetsel çerçevenin oluşturulmasını desteklemektedir.

EGI.eu (Advanced Computing Services for Research)

http://www.egi.eu

EGI.eu, Avrupa araştırma topluluklarını ve uluslararası işbirliklerini destleklemek için sürdürülebilir bir altyapının korrdine ve idame edilmesi için 08/02/2010 tarihinde kurulmuştur.

 

EuroHPC JU (EuroHPC Joint Undertaken)

https://eurohpc-ju.europa.eu/

EuroHPC Ortak Girişimi, 2018 yılında Avrupa’da süper bilişim ekosisteminin oluşturulması ve exascale düzeyde süper bilgisayar merkezlerinin oluşturulması için kurulmuştur. Türkiye olarak ilgili ortak girişime üyeliğimiz 2019 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı imzası ile başlamıştır. EuroHPC Ortak Girişimi ile ilgili gelişmelerin takibi ve yürütülmesi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmektedir.