+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

The Partnership for Advanced Computing in Europe

PRACE Avrupa Birliği 7. Çeçeve Programı kapsamında desteklenen ve Avrupa HPC eko-sistemini en üst düzeyde şekillendirmeyi hedefleyen bir projedir. Uzun dönemli (2019) altyapı çalışmalarının sonucunda Exaflop/s düzeyinde tek bir organizasyon altında yönetilen bir hesaplama gücü hedeflenmiştir.

PRACE I. Uygulama fazında, PRACE-RI (Research Infrastructure) organizasyonun hedeflerine pararlel olarak sistem tasarımı, dağıtık altyapının geçişken yönetimi, yazılım kurulumu, adaptasyonu, ölçeklemesi, uygulama optimizasyonu ve ileri uygulama geliştirme kabiliyetinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM ortak olarak yer aldığı PRACE II. Uygulama fazında servis entegrasyonu çalışmalarında yer almaktadır.