+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development

SEE-GRID-2 projesi, var olan SEE (Güney Doğu Avrupa) Grid altyapısı ve hizmetlerinin daha fazla geliştirilmesi ve entegre edilmesi; katılımcı SEE toplulukları arasında bilimsel ortaklık ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için hali hazırdaki SEE-GRID insan ağından faydalanılması; sonuç olarak bölgesel ve ulusal e-altyapıların, proje bitiminden sonra da sürdürülebilirliğinin temin edilmesini amaçlamaktadır.

Güney Doğu Avrupa e-altyapısının sürdürebilirliği SEE-GRID-2’nin en önemli önceliğidir ve başat olarak SEE ülkelerinde, hükümetlerin ve araştırma/akademik çevrelerinin katılım ve işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Grid organizasyonel yapısının olgunlaştırılması, Grid Operasyon Merkezleri ve akredite olmuş Ulusal/Bölgesel Grid Sertifikasyon Otoriteleri de dahil olmak üzere güvenilir hizmetlerin sağlanması yoluyla Ulusal Grid Altyapısı çerçevesi içerisinde sürdürebilirlik faaliyetleri sağlanacaktır. Ayrıca toplumun bütün seviyelerinde farkındalığın artırılması ve e-altyapı vizyonun somutlaştırılması için ihtiyaç duyulan ulusal ve bölgesel seviyede politik ve finansal desteğin sağlanması amacıyla, bilgilendirme konferansları ve halkla ilişkiler etkinliklerinden faydalanılacaktır.

Kullanılabilir Grid kaynakları açısından, SEE-GRID-2 projesi, halihazırdaki SEE Grid altyapısının bölgedeki yeni ülkelere doğru genişletilmesini olduğu kadar, bölgedeki katılımcı Araştırma Merkezleri’nin çoğaltılması yoluyla her SEE ülkesinde bölgesel altyapının performansını yükseltmeye yönelik olarak kullanılabilir bölgesel kaynakların (ör: işlemci gücü, depolama) artırılmasını amaçlamaktadır; ayrıca bu amaç, her bir ülkedeki katılımcı ekiplerin çeşitliliğini ve dağılımını artırarak ulusal ölçekte işbirliği ve ortaklığı güçlendirecektir. Tüm SEE ülkelerinde, çeşitli araştırma ve akademik enstitüler ile bilimsel toplulukların da dahil olduğu çok disiplinli Gridlerin desteğiyle, mümkün olan en fazla sayıda kullanıcı topluluğunun dahil edilmesi ve kullanılabilir kaynakların kullanımını artırmak amacıyla bir dizi Grid uygulamasının konuşlandırılması ve desteklenmesine öncelik verilerek Grid altyapısının gerçek anlamda kullanımı teşvik edilecektir.

Hem bilimsel topluluklar arasında ihtiyaç duyulan Grid kullanıcı arayüzü tanışıklığının ve hesaplama-kaynaklar paylaşımı kültürünün geliştirilmesi – böylelikle bu politikanın kamu tarafından geniş ölçekli olarak kabulüne zemin hazırlanması – hem de deneyimli Grid yöneticilerinin edinmiş oldukları yapma bilgilerinin (know-how) kendi ülkelerindeki Ulusal Grid Oluşumları araştırma merkezlerine yayabilmeleri için SEE-GRID-2, ulusal ve bölgesel seviyede yoğun eğitimlerle insan ağlarının güçlendirilmesini gözetmektedir.

Sonuç olarak uzun vadede, e-altyapılar gibi bilim ve teknoloji alanlarında işbirlikçi çabalarının önemini göstermek; AB’nin Güney Doğu Avrupa’nın dijital bölünmesinin azaltılması yönünde süregelen çabalarına bir katkıda bulunmak; bölgenin, kıtanın geri kalanı ile entegrasyonuna yardımcı olmak için SEE-GRID-2 bölgesel işbirliği ve istikrara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin Amaçları:

  • Sürdürülebilir Büyüme ve Operasyonun güvence altına alınması;
  • SEE Grid altyapısının yükseltilmesi;
  • Bölgesel ve Ulusal İnsan ağının güçlendirilmesidir.