+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

SEE-GRID eInfrastructure for Regional eScience

Avrupa’da e-altyapı, e-Bilim araştırması için işleme ve depolama hizmetlerini sağlayan dağıtık hesaplama altyapısının – Grid – iletişim omurgasını sağlayan GÉANT ağının oluşturmasıyla birlikte, olgunluk seviyesine ulaşmıştır.  Güney Doğu Avrupa e-altyapı oluşumları, bölgede daha az kaynağa sahip olan ülkelerin Avrupa’daki gelişmelere eşit şekilde katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. SEEREN oluşumu bir bölgesel ağı ile birlikte, bu ağın GÉANT bağlantısını ve bir SEE-GRID oluşumu olan bölgesel gridi hayata geçirmiştir. SEE-GRID-SCI projesi, Güney Doğu Avrupa’nın e-altyapısını güçlendirerek, kullanıcı toplulukları arasında yen bilimsel işbirliklerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.

SEE-GRID-SCI projesi, bölge dışı yeni kullanıcı gruplarının dahil olması, işbirliğinin artırılması ve ileri yetkinliklerin araştırmacılara sağlanmasıyla birlikte, başta sismoloji, meteoroloji, çevre koruma alanlarındaki stratejik gruplar olmak üzere, e-altyapının geniş bir kesim tarafından kullanılmasını teşvik edecektir.

Böylelikle oluşum, halihazırda var olan e-altyapıdan doğrudan yararlanamayan hedef kullanıcı grupları üzerinde bir katalizör ve yapılanma etkisi yaratmayı amaçlamıştır. Bu amaca paralel olarak, oluşum, toplulukların taleplerini karşılamak üzere, hesaplama ve depolama kaynaklarının artırılması ve bölgede yeni ortak ülkelerin katılımı yoluyla bölgesel e-altyapıyı genişletecektir. Son olarak SEE-GRID-SCI projesi, bölgedeki Ulusal Grid Oluşumları’nın Avrupa’daki uzun dönemli sürdürülebilir grid altyapılarına bağlanarak olgunlaşmalarına ve istikrara kavuşmalarına yardım edecektir. Bu bağlamda SEE-GRID-SCI projesi, e-altyapı vizyonunun gerçekleşmesi için yerel siyasi destek görmeyi hedeflemektedir.

Daha uzun vadede SEE-GRID-SCI projesi, amaçlanan bilimsel alanlarda yüksek kalite araştırma işbirliğinin sağlanmasıyla dijital bölünmenin azaltılmasına; e-altyapının gelişmesine ve yeni kullanıcılar tarafından benimsenmesine katkı sağlayarak Güney Doğu Avrupa’nın istikrarına ve kalkınmasına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin amaçları:

  • Uluslararası kullanıcı topluluklarını ilişkilendirmek ve uygulamaya özel servis uzantıları  sağlamak.
  • Yeni topluluklara altyapı sağlamak.
  • Uzun vadeli sürdürülebilirliğe ve Avrupa Grid Oluşumu’na dahil olmaya yönelik güçlendirici faaliyetlerde bulunmak.
  • Bölgesel ve ulusal insan kaynağını güçlendirmektir.