+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

South East European Research Area for eInfrastructures

http://www.seera-ei.eu/

Güney Doğu Avrupa e-altyapısı oluşumları, bölgenin, Avrupa ağına ve Grid hesaplama trendine eşit bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. SEEREN oluşumu, bölgesel ağı ve bölgesel Grid olan SEE-GRID oluşturmuştur. SEE-LIGHT projesi bölgenin “dark”-fiber omurgasını oluşturmaktadır ve SEE-GRID-SCI projesi e-altyapının ortak kullanımında stratejik bölgesel kullanıcı topluluklarını yetkili kılmaktadır. Bu vizyonun gerçekleştirilmesi için Bölgedeki Ulusal Araştırma ve Eğitim Ağları ile Ulusal Grid Oluşumları’nın yakın çalışması hayati bir önem arz etmektedir. Yukarıda belirtilen girişimler, hükümetlerin, e-altyapılar için yerel programların ve finansal desteğin gerekliliği konusunda farkındalıklarını artırmıştır: pek çok hükümet, yerel ağın fonlanması, bölgelerin birbirine bağlanması ve ulusal Grid programlarıyla katkı sağlamıştır.

SEERA-EI bu devinimden faydalanacaktır ve e-altyapılarla ilintili ulusal programların koordinasyonunun sağlamak için ulusal seviyedeki program yöneticilerini birbirine iletişim içerisinde olmalarını sağlayacaktır, malumat değişimi için açık bir forum sağlayacaktır ve ortak bölgesel ajanda için çerçeve oluşturacaktır. Proje, halihazırda geçerli programlara dair malumatların toplanması ve değişimini sağlayacak ve en ileri seviye analiz yapacaktır; en iyi uygulama setleri oluşturacak ve ulusal e-altyapı programlarına kılavuzluk edecektir; kısa vadede üst yapı faaliyetlerinden, orta vadede politika faaliyetlerine ve uzun vadede gerçekleşicek aktiviteler için hazırlık faaliyetlerini kapsayacak  şekilde bölgesel ortak aktiviteler için çalışma alanlarını belirlenecektir.

SEERA-EI projesi ulusal programlar arasındaki farklılıkları azaltacak; e-altyapı alanında ulusal seviyede uyumlulaştırılmış yaklaşımlar geliştirecek; yerel sahiplenmeyi temin edecek; bölgenin, Avrupa ve uluslararası seviyede ortak bir şekilde davranmasını ve pek çok bilimsel alanda yüksek kalitede araştırma yapılmasını sağlayacak olan Avrupa Araştırma Alanı’nı güçlendirmesini sağlayacak olan bölgesel bazda ortak vizyon, starateji ve sürdürülebilir işbirliğininin oluşması için zemin hazırlayacaktır.

Projenin Amaçları:

  • Güney Doğu Avrupa bölgesindeki ulusal e-altyapı programlarının işbirliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesini;
  • Ulusal program sahipleri arasında malumat değişiminin ve ortak diyalogun sağlanmasını;
  • Ulusal programlardaki en iyi yönlerin analiz edilmesini;
  • Avrupa Araştırma Alanı’nın Güney Doğu Avrupa kısmındaki e-altyapı çalışmalarında, ulusal seviyede farklılıkların azaltılması ve koordinasyonun geliştirilmesi ile standart olmayan programlar şeklinde nişlerin geliştirilmesinden kaçınılmasını;
  • Ortak prensipler ve bölgesel vizyona uygun olarak, ulusal e-altyapı programlarının etkin bir şekilde kurulmasına ve desteklenemesine olanak sağlanmasını;
  • Proje süresince ve uzun vadede, program sahiplerinin işbirliği, ortak planlama ve ortak aktivite geliştirilmesinin sağlanmasını;
  • Projenin tamamlanmasından sonrada program sahipleri arasından sürdürülebilir dialogu sağlayacak uzun vadeli bir platform oluşturulmasını;
  • Avrupa Araştırma Alanı’nın bölge dışındaki kısmıyla malumat değişiminin gerçekleşmesi; uluslararsı işbirliği faaliyetlerinin düzenlenmesi; ve e-altyapı alanında AB politikalarına katkı sağlanmasını amaçalamaktadır.