+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Türkiye Deprem Veri Merkezi

Türkiye Deprem Veri merkezi projesi, yasal olarak Türkiye Cumhuriyeti adına görevlendirilmiş olan AFAD (Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı) çatısı altında, kendi çalıştırdığı sismik ağlar ile KRDAE (Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü) tarafından çalıştırılan sismik ağlardan elde edilen sayısal deprem verileri ve ülkemizde toplanan tüm deprem verilerini birleştirip, saklama ve dağıtma işlemlerini yürütecek “Türkiye Deprem Veri Merkezi”nin kurulması amaçlanmaktadır.

Merkezin kurulumu AFAD yürütücülüğünde KRDAE, TÜBİTAK MAM YDBE ve diğer üniversitelerin desteği ile gerçekleştirilecektir. Projede verilerin biriktirilmesi, saklanması ve paylaşıma hazırlanması gibi aşamaları Ulusal Akademik ve Araştırma Ağı’nı (ULAKNET) yöneten ve ulusal verilerin saklanması konusunda yetki ve donanıma sahip olan TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilecektir. Verilerin transferi, kontrolü, düzenlenemsi, takibi, ortak formata veya formatlara dönüştürülmesi ve dağıtım işlemleri AFAD’ın çatısı altında hali hazırda kurulu bulunan Veri İşlem Merkezi tarafından yürütülecektir.