+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi

Avrupa bölgesinin e-Bilim konusundaki en önemli planlayıcıları e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) ve HET (HPC Europe Task Force) gibi strateji geliştirme gruplarıdır. e-Altyapıların önemi, ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) tarafından hazırlanan yol haritasında da vurgulanmıştır. Bu duruma uygun olarak DPT desteğiyle başlatılan TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi, öncü projesi TUGA’nın başarısını sürdürmeyi hedeflemektedir.

TR-Grid araştırma e-Altyapısında seneler içinde sayısı artacak araştırmacılara gerekli desteği, hesaplama ve veri depolama kaynaklarını sağlamak amacı dışında:

  • Öncelikli olarak Avrupa’da kurulacak gelecek nesil altyapılar olmak üzere uluslararası e-Altyapılarda yer alabilmek için donanım ve insan altyapısında gerekli güçlenmenin sağlanması,
  • Ulusal çapta çeşitli fonlayıcılar tarafından üniversiteler, araştırma merkezleri ve ulusal hesaplama merkezlerine sağlanan kaynakların verimli kullanımı için operasyonel olarak TR-Grid insan gücü tarafından desteklenecek ve TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu tarafından stratejileri oluşturulacak bir işbirliği çatısının oluşturulması,
  • Diğer kamu kurumlarına ve endüstriye e-Altyapılar konusunda gerekli insan gücü ve kaynak desteğinin gerektiğinde sağlanabilmesi,
  • Proje kapsamında sayısı artacak uzmanların desteği ile benzer alımlar yapacak araştırma, endüstri ve kamu kurumları için danışmanlık yapılması,

hedeflenmektedir.