+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

TRUBA 2023 Projesi kapsamında altyapının sürdürülebilirliğinin korunması, operasyon ve işletimin devam ettirilmesi ve yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak evrilebilmesi için öncelikli olarak donanımsal olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Proje ile TRUBA kaynakları; Türkiye’deki tüm araştırma altyapılarına/mükemmeliyet merkezlerine, kamu ve üniversite sektöründeki tüm araştırmacılara yüksek hızlı ağ erişimi sağlayan ULAKNET altyapısı aracılığı ile; farklı ulusal ve/veya uluslararası fonlar aracılığıyla desteklenen hesaplama ve depolama altyapılarının, üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektör tarafından verimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı olma özelliğini perçinleyerek sürdürecektir.

ULAKBİM, bu proje ile desteklenmeye devam edilen TRUBA kaynakları ile, araştırmacıların uluslararası meslektaşları ile eşit şartlarda rekabet etmelerine olanak sağlayacak araştırma altyapısı ve destek servislerini sunmayı hedefler.