+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

Türk Ulusal Grid Altyapısı

TÜBİTAK TARAL tarafından desteklenen TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı) projesi, yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin üniversite bünyelerinde kurularak ulusal grid altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla küme bilgisayar yapıları temin edilerek belirlenmiş merkezlere yerleştirilecek ve grid yapısı altında birleştirilecektir. Bilimsel gelişimi takip edebilmek ve yapılan çalışmalara uyum sağlayabilmek için giderek daha karmaşık sistemlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu tür çalışmalar yüksek işlem hızı, hafıza ve depolama kapasitesini gerektirdiğinden yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin kurularak akademisyenlerin erişimi sağlanmalıdır. Türkiye akademik dünyada söz sahibi olabilmek için paralel işlem yapabilme gücü ve bilgi paylaşımını sağlayan Avrupa grid oluşumu içinde yer almalıdır. Ulusal grid yapısının kurulması ve Avrupa grid yapısına entegre olunması için gerekli çalışmalar TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’deki araştırmacılar rekabetçi araştırma ortamının gerektirdiği işlem gücünü edinmek için çeşitli proje destek kaynakları ile güçlü bilgisayarlar alınmaktadır. ULAKBİM, uluslararası bilim çevresindeki benzer kaynaklarla kıyaslandığında oldukça yetersiz kalan ve genellikle etkin olarak kullanılmayan bu kaynakların ulusal grid altyapısı ile verimli olarak kullanımını sağlayacaktır. Ulusal grid altyapısı, Avrupa grid yapıları başta olmak üzere diğer grid yapılarına bir giriş kapısı olacağından Türkiye’deki araştırmacı çevresine muazzam bir hesaplama kaynağı sunacaktır.

Projenin Amaçları:

  • TR-Grid ulusal grid altyapısını kurmak ve işletmek.
  • Kullanıcı hesaplarını açmak ve sistem kullanımında destek vermek.
  • Ulusal ve bölgesel grid uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak.
  • Grid kullanıcı ve sistem yöneticisi eğitimlerini vermek.
  • Çalıştay ve toplantılar düzenleyerek grid bilincinin oluşturmak ve grid topluluğunu genişletmek.
  • TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu’nun üniversite, sanayi ve kamu katılımcılarıyla yapılanamsını sağlamak.
  • Uluslararası grid projelerine katılmak ve katılımı desteklemek.